Интернетийн үйчилгээ

Оюутнуудад зориулсан интернет компьютерийн лаборатори байгуулан ажиллуулсны дүнд оюутнууд сургалтанд шаардлагатай мэдээллээ олон улсын эрдэм шинжилгээ судалгааны сэтгүүл, интернэт ашиглан шинэ мэдээлэл авах боломжтой болсон төдийгүй хичээлийн удирдамжийн дагуу хичээлд бэлдэж бие даан сурах боломжийг бүрдүүлж өгсөн.

  • Сургуулийн интернэт мэдээллийн төвөөр тус сургуулийн багш, ажилчид, оюутнууд үйлчлүүлнэ
  • Интернет мэдээллийн төвд, интернет үйлчилгээнээс гадна хэвлэлийн эх бэлтгэх, өргөмжлөл, гэрчилгээ хийх хэвлэх, олшруулах, бусад үйлчилгээ үзүүлнэ.
  • ИМТ-ийн үйлчилгээтэй холбоотой санал асуулга, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх.

Оюутанд тавих шаардлага

  1. Танхимд орохдоо гадна хувцасаа өлгүүлсэн байх.
  2. Танхимд хүнсний зүйл хэрэглэхгүй байх.
  3. Компьютер зөв ашиглах, хэрэглэх талаар санамж заавар мөрдөх.
  4. Ажилтаны хуваарилсан компьютер дээр ажиллах
  5. Компьютертэй ажиллах явцад өөрийн шийдэж чадахгүй бэрхшээлтэй асуудал тулгарвал, ажилтанаас заавар зөвлөгөө авах.
  6. Үйлчлүүлэгч өөрийн буруутай үйлдлээс эвдрэл хэмхэрэл гаргавал, гарсан хохирлыг бүрэн барагдуулан төлөх

Цагийн хуваарь

Даваа-Баасан 9,00-17,00

Бямба, Ням амарна

Утас: Ж.Хүрэлсүх 99098711