Хамгаалуулах зөвлөл

МАГИСТРИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга: Академич Ш.Болд

Орлогч дарга: АУ-ны доктор, профессор Д.Отгонбаяр                        

Нарийн бичгийн дарга:    АУ-ны доктор, дэд профессор      Ц.Туул

Гишүүд:

  1. Н.Баасанжав           Академич,  АШУ-ны доктор, профессор
  2. Б.Цэрэндаш            Академич, АШУ-ны доктор, профессор
  3. Б.Оргил                  МАУА-н гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор
  4. Б.Дагданбазар        МАУА-н гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор
  5. Б.Бурмаажав          МАУА-н гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор
  6. Ц.Норовпил            АУ-ны доктор, профессор
  7. Л.Галцог                 АУ-ны доктор, профессор