Цахимаар өргөдөл хүлээн авдаг боллоо

2017-01-09 10:54:38

“Ач” АУИС- нь Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын Алба нь 2017 оны I сараас эхлэн чөлөө, зөвшөөрөл, дүнгийн лавлагаа зэргийг цахимаар авч шийдвэрлэж эхэлэлээ.

2017 оны 1 сараас эхлэн Сургуулийн албан ёсны цахим хуудсан дах Чухал холбоосоор Багш, Оюутнуудын Өргөдөл, санал хүсэлт лавлагааг СБЗА-ны арга зүйчид онлайн хүлээн авч, хянаж шийдвэрлэн сургуулийн албан ёсны майл хаягаар хариуг өгч байх бөгөөд цаашид цаасан хэлбэрээр хүлээж авахгүй болсон байна.

 

Анхаарах: Заавал Ач АУИС-ийн албан ёсны цахим шуудангаар нэвтрэхийг шаардах болно.

 

МАЯГТУУД:

Twitter