“Эрүүл иргэн” аяныг зохион байгууллаа.

2019-10-22 13:18:35

"Ач" АУИС-ын оюутны алба, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 2019 оны 9 дүгээр сарын 19-23 хооронд Ач анагаах ухааны их сургууль дээр “Эрүүл иргэн” аяныг зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт 1310 оюутан үзлэгт хамрагдахаас 1-6 курсын 1213 оюутан хамрагдаад байна. Хамралтын хувь 92.5% байна. Үзлэгээр ерөнхий биеийн үзлэг /өндөр жин, биеийн жингийн индекс/, В, С вирусын шинжилгээ, серологийн шинжилгээ хийж сүрьеэгийн илрүүлэг асуумжаар үзлэг анемнез хийсэн.

 


Twitter