ҮНДСЭН МЭРГЭШИЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ буюу Резидент эмчийн сургалтын талаарх мэдлэг олгох сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

2019-04-29 12:20:09

Нийгмийн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хэрэгцээ, шаардлага хангасан мэргэжлийн өндөр мэдлэг, чадвар, хандлага бүхий эмч, сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн бэлтгэж, тэдний мэргэжлийг тасралтгүй хөгжүүлэхэд чиглэсэн төгсөлтийн дараах сургалтын талаарх оюутнуудын мэдлэгийг дээшлүүлэх, чиглэсэн ҮНДСЭН МЭРГЭШИЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ буюу Резидент эмчийн сургалтын талаарх мэдлэг олгох сургалтыг 2019 оны 4-р сарын 19-ны өдөр “Ач” АУИС дээр зохион байгууллаа. Цаг заваа гаргаж, чинь сэтгэлийн зөвлөгөө өгсөн ГССҮТ эмнэлгийн резидент эмч Тэмүүжин болон Эрхэмбаяр ах нартаа маш их баярлалаа.

 


Twitter