"Roles of the Medical Teacher" journal club

2019-03-01 16:30:31

СБЗА-Багш хөгжлийн төвөөс зохион байгуулж буй Анагаах ухааны боловсрол судлал журнал клубын II дахь удаагийн сургалт "Анагаахын багшийн үүрэг" сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдлаа.

Энэ удаагийн журнал клубээр багш нар 10 багт хуваагдан Roles of the Medical Teacher сэдвээр Анагаах ухааны боловсрол судлалын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүдийг судлан танилцуулга хийж харилцан мэдээлэл солилцож хамтран ажиллалаа.

Та журнал клубт бэлтгэн ирсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүдтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 

https://drive.google.com/drive/folders/12hkEfEdBsIiL-Fk8Fbvp4Igx4HfBoXoz

 


Twitter