“Сэтгэлээр сувилахуй” аян зохион байгууллаа.

2018-12-11 10:55:41

“Ач” АУИС-ийн Сувилахуйн тэнхмийн багш С.Дүүриймаа  болон сувилахуйн 401 группын оюутнууд нийлэн 2018 оны 09-н сарын 20-25 өдрүүдэд Төв аймгийн Батсүмбэр сумын 3-р багийн нутагт байрлах Улсын асрамж хөгжлийн төвийн өндөр настнуудад сувилахуй хичээлийн онолын болон практик дадлагыг уялдуулах, оюутан залуучуудыг ахмад настнаа  хүндлэн дээдлэх, хуримтлал цуглуулах аян зохион байгуулж асаргаа сувилгааны хэрэгсэл, гарын бэлэг өгөх, асаргаа сувилгаа хийх,  сэтгэлийн дэм өгөх “Сэтгэлээр сувилахуй”аян зохион байгууллаа.

Сувилахуйн тэнхим

Сувилахуйн 401-р групп

 


Twitter