Гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилалтанд амжилттай оролцлоо.

2018-10-08 16:35:22

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/41, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/250 дугаар захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар албан даалгаврын дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, болзошгүй гамшиг осол, аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг 2018 оны 10 дугаар сарын 05, 06-ны өдрүүдэд Авто худалдааны цогцолборын талбайд болж “Ач” АУИС-ийн 15 багш, ажилчидын бүрэлдэхүүнтэй баг амжилттай оролцлоо.


Twitter