“Артерын даралт буулгах болон зүрх судасны эмийн хэрэглээ“ сэдэвт сургалт

Зорилго: Анагаахын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг сургуулиудын төгсөх ангийн оюутнуудад өргөн хэрэглэгддэг эм болон даатгалаар олгогддог эм бэлдмэлийн хэрэглээний талаар  мэдлэгийг нэмэх

Хугацаа: 2017 оны 04 сарын 12 өдөр 13:00 цагт "Ач" АУИС-ийн I байрны 213 тоот лекцийн танхимд

Хамрах хүрээ: "Ач" АУИС-ийн Анагаах, Уламжлалт анагаахын салбарын төгсөх дамжааны оюутнууд

Зохион байгуулалт: Гедеон Рихтер НХН ТГ-ын эмч төлөөлөгч нар удирдан зохион байгуулна.

Үр дүн: Оюутнуудын эм бэлдмэлийн талаарх мэдлэг сайжирна. 

 

Сургалтын хөтөлбөр: 

Сургалтын сэдэв

Хугацаа

Хариуцах ажилтан

Нээлт

13:00-13: 05

 

Артерын даралт буулгах болон зүрх судасны эмийн хэрэглээ

13:05-13:50

Э.т Б.Намчиндэмид

Гипертонийн энцефалопати түүний эмчилгээнд Кавинтон хэрэглэх нь

Өвдөлтийн менежмент

13:50-14:25

Э.т  Т.Ариунбат

Вирусын халдварын эмчилгээ

Хүүхдийн суулгалт

 

14:25-14:55

Э.т Б.Мөнхгэрэл

Асуулт хариулт

14:55-15:00

Асуултанд зөв хариулсан 2 оюутанд мэс заслын хувцас бэлэглэнэ.

 


Twitter