Суралцах эрхийн бичиг олгоно

2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 11 цагт хичээлийн төв байрны 210 тоот өрөөнд БСШУЯ-ны хяналтын тоог баримтлан элсэгчийн онооны дарааллаар хавсралтанд заагдсан хөтөлбөрүүдээс сонгуулж “АЧ” АУИС-д "Суралцах эрхийн бичиг" олгоно.


Twitter