2015-2016 оны Элсэлтийн дүн

Элсэлтийн дүнг 2015 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 14.00 цагт “АЧ” АУИС-ийн burtgel.ach.edu.mn, www.ach.edu.mn цахим хуудас болон хичээлийн 1-р байрны мэдээллийн самбар дээр байрлуулна.


Twitter